Beques ensenyaments de Formació Professional i Batxillerat/BECAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y BACHILLERATO

En aquest moment estan disponibles els següents:

Document general d'informació sobre la convocatòria de beques generals 2022-23: disponible ací
Document FAQ (preguntes i respostes freqüents sobre beques): disponible ací
Instància per a sol·licitar la beca en paper (sol·licitants que no disposen de DNI / NIE): disponible ací

En este momento están disponibles los siguientes:

Documento general de información sobre la convocatoria de becas generales 2022-23: disponible aquí
Documento FAQ (preguntas y respuestas frecuentes sobre becas): disponible aquí
Instancia para solicitar la beca en papel (solicitantes que no disponen de DNI / NIE): disponible aquí